בעלי תפקידים

לשכת מנכ"ל

מנהל פדגוגיה

רגינה מוטובה-זמיר

מנהלת תחום בתי ספר מקצועיים , בקרה ופיתוח פדגוגי

מנהל מו"פ ותכניות ייחודיות

מנהל משאבי אנוש וכספים

מנהל מערכות מידע

מנהל מכרזים ומיזמים

מנהל תשתיות, תפעול ולוגסטיקה

אילן בלוך

ראש מנהל תשתיות, תפעול ולוגסטיקה

מנהל פרסום ותקשורת

לשכה משפטית