רשת החינוך עתיד היא חברה לתועלת הציבור המתמחה בניהול והפעלת מוסדות חינוך.
הרשת מנהלת מגוון רחב של מוסדות חינוך, הכולל בתי ספר תיכוניים, חטיבות ביניים, כפרי נוער ומרכזים טכנולוגיים, בפריסה ארצית רחבה.
מוסדות הרשת מקיפים את קשת מקצועות החינוך בישראל, בדגש על חינוך ערכי, מדעי, טכנולוגי-הומניסטי.
עתיד במספרים תשע"ט

0
בתי ספר
0
כפרי נוער
0
מכללות ללימודי יג'-יד'
0
תלמידים
הרשמה לבית הספר
* שם התלמיד
* טלפון
* דואר אלקטרוני
* עיר
* בחר מוסד
תוכן הפניה

חדשות עתיד

עתיד בתנועה