חינוך פורץ גבולות

רשת עתיד מפעילה מגוון תוכניות חינוך ארציות מחוץ לכותלי בתי הספר

תוכניות BETA צעירים

תוכניות BETA צעירים

התוכנית היא פרי יוזמה של משרד הבינוי והשיכון, אגף מרקם ותיק (שיקום שכונות), תחום קהילה וצעירים, אשר שמה במוקד את אוכלוסיית הצעירים בשכונות שיקום כמושא לפיתוח והעצמה כחלק מתהליך חברתי עמוק.

קהל היעד הם צעירים וצעירות בגילאי 20-35 הגרים בשכונות שיקום והיא פועלת ב-18 יישובים בארץ, בפריסה ארצית: צפון, מרכז וירושלים.
בבסיס התוכנית עומד הרעיון כי צעירי השכונה ימצאו את הפוטנציאל הגלום בהם ויגשימו את חלומותיהם, תוך הכרה בזהותם האישית ובשייכותם לקהילה ולשכונה.
צעירי השכונה יהיו מעורבים ואחראים משפיעים באמצעות הכוחות הטמונים בהם על השכונה ויהפכו אותה למקום שטוב לחיות בו.
מטרות התוכנית:
* קידום מיצוי הפוטנציאל האישי של הצעירים והצעירות בשכונות השיקום.
* הפיכת הצעירים והצעירות ממקבלי שירותים למשפיעים ולמחוללי שינוי בשכונה
* חיזוק הזהות והשייכות של הצעירים והצעירות לשכונתם, כמרכיב משמעותי ב”תעודת הזהות” שלהם.
רשת חינוך עתיד מפעילה את תוכנית BETA מתוקף זכייתה במכרז החל משנת 2018.

תוכנית פל״א לעולים חדשים

תוכנית פל״א לעולים חדשים

ניהול והפעלת תכנית פל”א (פעילות לימודים אחרת) עבור משרד העלייה והקליטה לתלמידים עולים בבתי ספר העל יסודיים.

התוכנית משלבת פעילויות לימודיות עם פעילויות העשרה והעצמה בשעות אחר הצהרים ומטרתה העלאת הישגים לימודיים, העלאת שיעור הזכאות לתעודת בגרות איכותית וחיזוק תחושת המסוגלות האישית/חברתית.

תוכנית השכלה לאסירים בבתי הסוהר

תוכנית השכלה לאסירים בבתי הסוהר

רשת עתיד זכתה בשנת 2018 להפעלת תוכנית השכלה במרכזי חינוך של שירות בתי הסוהר, בבתי הסוהר ובבתי מעצר הפרוסים מצפון לדרום.
במסגרת זו אחראית הרשת על מתן מענה חינוכי לאסירים ועל צוותי ההוראה לרבות: גיוס, ליווי והכשרה מקצועית. 

מערך ההשכלה נותן מענה השכלתי מגוון:
* במסלול יסוד: מהקנייה וטיפוח השפה העברית ועד למידה לקראת תעודה ברמת 8 שנ”ל.

* במסלול תיכונייה: למסלולי לימודי לקראת תעודה ברמת 10 ו- 12 שנ”ל
ואף השלמה לתעודת בגרות מלאה.

תוכניות הלימוד, מערך ההיבחנות והתעודות הינן באחריות האגף לחינוך
מבוגרים במשרד החינוך. במהלך השנה האחרונה הובילה רשת חינוך עתיד
מהלך משמעותי של פיתוח מקצועי לסגלי ההוראה בבתי הסוהר, שכלל פיתוח
מודל עבודה המתבסס על תפיסת ה”אקולטורציה” המחנכת אדם להיות חושב, סקרן,
בעל זיקה לעולמות תוכן רחבים, תוך שימת דגש על מתודות הוראה מותאמות.

במסגרת תפיסה זו נבנתה עבור כל לומד “תכנית למידה אישית”,
המאפשרת לו להתקדם בקצב המותאם לו ואף להיבחן במועדי בחינות שונים.
המודל מאפשר לאסירים ועצורים להשתלב בלמידה, גם לפרקי
למידה קצרים ולהובילם להישגים. צוותי המורים במערך ההשכלה בשב”ס
הינם חלק מצוותי החינוך של כלל מורי רשת חינוך עתיד ואנו מודים על הזכות
לקחת חלק בעוד מיזם הפועל מתוך הכרת שליחות חברתית לאומית.

למערכת דיווח שעות למורים

לדף חומרים למורים

הצהרת נגישות