אירוע אבטחת מידע

שלום רב,

בתקופה האחרונה חוותה החברה אירועי סייבר, במסגרתם נעשה ניסיון של גורמים עוינים לשבש את תפקוד רשת החינוך עתיד בישראל. לשם התמודדות עם האירועים והגנה על המידע האישי של העובדים והתלמידים,

אנו משקיעים את מירב המאמצים והמשאבים ואף גייסנו לטובת העניין את מיטב המומחים.

‎בין היתר, אנו מבצעים בדיקות מקיפות של כל המערכות שלנו על מנת למנוע ולצמצם פגיעה במידע האישי. הדבר נעשה בתיאום עם הרשות להגנת הפרטיות וגורמים מוסמכים נוספים.

לאור ידיעות המופצות ברשת בדבר דליפת מידע משרתי החברה, ביצענו בדיקות של מערכות החברה על מנת לוודא שהמידע מאובטח כנדרש ואכן לא נמצאה אינדיקציה לדלף מידע.

בכל מקרה, אנו ממליצים להגביר מודעות ועירנות, לנקוט משנה זהירות ולפעול על פי הכללים וההמלצות של הרשות להגנת הפרטיות.

למקרה של חשש לדליפת מידע, מצ”ב לנוחותכם לינק להמלצות של הרשות להגנת הפרטיות למשתמשי אתרים שפרטיהם האישיים דלפו: לחצו כאן

הצהרת נגישות