חט"ב ותיכון עתיד אלמאג'ד, טייבה

תיכון עתיד טייבה הוא מעצמה קטנה וכולל בתוכו את כל ענפי המשק מחינוך בהוראתו הממשית, דרך מנגנון כספים, מנגנון בריאות, מנגנון עזרה לנזקקים, עזרה לזולת ונוספים.
בית הספר נבחן באיכות מוריו, עובדיו והנהלתו, בנורמות עבודה שהוא קובע, בעשייה היום יומית ובשירותים שהוא מעניק לאוכלוסיה שהוא קולט, ולכן עליו להיות גמיש ומתפתח.
מתפקידנו להציג לתלמידים והוריהם תהליכי למידה חדשניים, התאמת תכניות לימודים ושיטות הוראה, דרכי הערכה הולמות את הצרכים השוטפים המשתנים של התלמידים.
ביה"ס ייתן מגוון של מגמות ומקצועות לתלמידיו. בית הספר שלנו, מוריו ותלמידיו מובילים בעשייה החינוכית ההישגית ובפרויקטים שונים הזוכים להערכה רבה.
מטרות בית הספר:
* תלמידי בית הספר ידעו לכבד את האדם באשר הוא
* תלמידי בית הספר ירכזו השכלה מקיפה תוך שמירה על רצונם ונטייתם האישית
* תלמידי בית הספר ידעו לשלב ביצוע הלכה למעשה את אשר למדו
* תלמידי בית הספר ידעו שאין למידה ללא שיתוף פעולה מלא בין הלומד והמלמד
* בניית אישיותו של התלמיד מבחינה חברתית, פוליטית, דתית, כלכלית ותרבותית לפי צורכי החברה
* תלמידי בית הספר ידעו לכבד את החוק ולהתנהג באופן דמוקרטי ושוויוני
מגמות הלימוד בבית הספר:
פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, היסטוריה, תקשורת, קרימינולוגיה, טכנולוגית מידע, מערכות אלקטרוניות, לימודי סביבה, מחשבים וחינוך גופני
מנהל/ת: חוסני חאג‘-יחיא I מנהל חט"ב- וואג'יה בלעום
09-7992850
09-7992687
ת.ד. 45, טייבה 40400