עיצוב מרחבי למידה ביה"ס תיכון "עתיד" נווה נחום, באר יעקב !

עיצוב מרחבי למידה ברוח דגלי רשת עתיד לטובת התלמידים/ות ויצירת אקלים מיטבי פדגוגי במסדרונות בית ספרנו .

עיצוב מרחבי למידה ביה"ס תיכון "עתיד" נווה נחום, באר יעקב ! עיצוב מרחבי למידה ביה"ס תיכון "עתיד" נווה נחום, באר יעקב ! עיצוב מרחבי למידה ביה"ס תיכון "עתיד" נווה נחום, באר יעקב ! עיצוב מרחבי למידה ביה"ס תיכון "עתיד" נווה נחום, באר יעקב ! עיצוב מרחבי למידה ביה"ס תיכון "עתיד" נווה נחום, באר יעקב ! עיצוב מרחבי למידה ביה"ס תיכון "עתיד" נווה נחום, באר יעקב !

ידיעות נוספות