מפגש תלמידי מסע לפולין של רשת עתיד !

מפגש תלמידי מסע לפולין של רשת עתיד 8 בתי ספר של משרד העבודה.
המפגש התקיים בפלמחים סביב שולחנות עגולים וטקס בו תלמידים הקריאו דברים שכתבו במסע, סרט מסכם ושירה מרגשת.
יישר כוח לכל המלווים מבתי הספר:
✔️פלמחים ✔️ירכא ✔️גוליס ✔️מעלות ✔️קמג ✔️כרמיאל ✔️ביאליק ✔️צור ים.

Palmahim Atid עתיד בנות ג'וליס ‏אופק טכנולוגי עתיד מעלות‏ (‏תיכון עתיד אופק טכנולוגי‏) עתיד קמ"ג עוצמ"ה עתיד זוקו קרית ביאליק

מפגש תלמידי מסע לפולין של רשת עתיד ! מפגש תלמידי מסע לפולין של רשת עתיד ! מפגש תלמידי מסע לפולין של רשת עתיד ! מפגש תלמידי מסע לפולין של רשת עתיד !

ידיעות נוספות