עתיד רשת חינוך מובילה את הגיוס לצה״ל בלוד

ישיבת צבייה אלישיב בלוד מדורג בחמישייה הראשונה בישראל לגברים עם שיעור גיוס מושלם של 100%

ישיבת צבייה אלישיב ועתיד למדעים בצמרת הגיוס האיכותי לצה״ל בישראל

הגיוס לצה״ל בלוד:

ישיבת צבייה אלישיב ועתיד למדעים בצמרת הגיוס האיכותי לצה״ל בישראל

דובר צה״ל פרסם לשבוע שעבד את תוני הגיוס בשירות של ילידי

1997 בערים ובבתי הספר בישראל. הנתונים מעודכנים

201 ומשקללים במסגרתם דירוג של שיעור s לדוודש נובמבר

הגיוס, שיעור המתגייסים שהפכו לקצינים והאופי המשמעותי של השירות – לגברים ולנשים.

ישיבת צבייה אלישיב בלוד מדורג בחמישייה הראשונה בישראל לגברים עם שיעור גיוס מושלם של 100% , 'אופי שירותי בתוצאה של 51,8% ו־ 8% של מיצוי לקצונה.

גם כרשימה המקבילה הנשית ישגה נציגות לודאית במיקום גבוה כשבמקום העשירי מבל כתי הספר כארץ נמצא תיכון עתיד למדעים לוד עם שיעור גיוס של 98,3% , ׳אופי שירותי כציון של 96.2%, ומיצוי לקצוגה גבוה כמיוחד(השגי ברשימה י) של 18.3% ראש העיר ערד יאיר דביבו מסר את ברכתו לשגי בתי הספד על המעידים על עשייה חינוכית  הנתונים המרשימים ערכית המוסיפה כבוד לעיר בכלל ולבתיה״ס נפרם, של אהבת המולדת והעס וחשיבות הגיוס לצה׳ל. "ממשיכים להיות גאים בנתוני הגיוס ההולכים ומש תכריס בלוד ולכה ששני תיכוגים שנבחרו לצמרת הגיוס האיכותי בצה״ל. ברכות לישיבת צביה אלישיב

ולתיכון למדעים. אלופים, תרתי משמע!', אמר ינדבו .

יצוין בימיי שנה מקייב ראש העיר דיון מורחב בהשתתפות גורמי

צה״ל ומנהלי בתי הספר תעל יסודיים, במטרה לבחון רהבים למ׳יצ ר

הפוטנציאל כקרב הגוער כעיר למערכים שונים בצודל, בדגש על

גיוס משמעותי, ופעילות המגה לצה״ל המתבצעת בלוד.

ראש העיר הדגיש את חשיבות הידוק שיתוף הפעולה כין העירייה

לצה״ל, ואת הצורך לבצע פ עילות ממוקדת בקרב בגי הגוער כלור

בהתאם לתפיסת ההבנה לצה׳ל הקובעת בין יעדיה הבנת כלל בני

הנוער לצה״ל ע״י חיזוק נכונותם ומוכנותם לשירות משמעותי

ותורם, תוך הרגשת חשיבותו של קיום שירות משמעותי ואיכותי,

העלאת שיעור תכיום והגברת המוטיבציה של ללי הגוער לשירות

משמעותי בצה׳ל.

ידיעות נוספות

ההרשמה בעיצומה !

15 בינואר 2019

רשת עתיד מנהלת מוסדות חינוך בהם בתי ספר תיכוניים, חטיבות ביניים, כפרי נוער, מרכזי חינוך טכנולוגי ומכינה קדם צבאית, בפריסה ארצית רחבה מרמת הגולן בצפון ועד דימונה בדרום.