ביקור ראש העיר וצוותי אגף החינוך במוסדות החינוך בעיר !

ראש העיר שלום בן משה, עומר שכטר – סגן ראש העיר ומחזיק תיק חינוך ממלכתי, עדי אביני – מחזיק תיק חינוך ממלכתי דתי, ד"ר נגיסט מנגשה – מנהלת אגף החינוך והנוער, וצוותי אגף החינוך, ביקרו השבוע בתיכון עתיד כחלק מסיורים המתקיימים במהלך השנה בכל מוסדות החינוך בעיר .
שם הציג מנהל רשת עתיד את שיתופי הפעולה המבורכים עם הנהלת התיכון.
במהלך המפגש, דנו באולם הספורט הממתין לאישורים סופיים לפני פתיחה.
רונן לוזון – מנהל בית הספר, סקר את העשייה הבית ספרית בתחומים הפדגוגיים,
התורניים והקהילתיים ואמר כי יש שיפור משמעותי בהישגיהם הלימודיים של התלמידים.

 ביקור ראש העיר וצוותי אגף החינוך במוסדות החינוך בעיר !  ביקור ראש העיר וצוותי אגף החינוך במוסדות החינוך בעיר !

ידיעות נוספות