מה מסתתר מאחורי החינוך האקסטרני?

אחת הדרכים הנפוצות ללמוד במסגרת אקסטרנית היא באמצעות פרויקט היל"ה המופעל ע"י רשת עתיד ברחבי הארץ. קראו מחוויותיהם של תלמידים בתכנית

ידיעות נוספות