מיזמים ערכיים

 התכניות הערכיות – חברתיות הפועלות בבתי הספר השונים של רשת עתיד, מותאמות למגזר בו הם פועלות, כאשר הבסיס המשותף לכולן הוא שימת דגש על כבוד האדם וסביבתו, טיפוח הסבלנות והסובלנות, נתינה ותרומה לקהילה, שמירה על איכות הסביבה, העצמת מנהיגות בית ספרית וטיפוח מעורבות הורים בבית הספר.
בכל בתי הספר מתקיימות פעילויות בעלות תרומה לקהילה, תכניות המקדמות שיח למניעת גזענות ולשמירה על קיום משותף מכבד. בבתי הספר הרלוונטיים מתקיימות תכניות העוסקות בחינוך לשירות משמעותי בצה"ל/ בשירות לאומי/ שרות אזרחי.

 

בשלוש השנים האחרונות  זכו בתי הספר בניהולה של רשת עתיד להיכלל ברשימת מוסדות החינוך המצטיינים בהישגים ערכיים- חברתיים. משמעותו של הישג זה הוא כי בתי ספר אלו ביצעו פעילות נרחבת בתחום החברתי – ערכי, במניעת נשירה, בשילוב תלמידי חינוך מיוחד, בנכונות לשירות משמעותי בצה"ל ובתרומה לקהילה.

 

הפעילות הערכית בבתי הספר נעשית בין היתר באמצעות:

•         תכניות חברתיות העוסקות בערכים וזהות

•         תעודת בגרות חברתית

•         השתתפות במועצות נוער

•         חיבור עם תנועות הנוער

•         טיולים וסיורים

•         פעולות התנדבות בקהילה

•         תכניות למניעת התמכרויות

•         ציון ימי חג ומועד

•         טיפוח המורשת ושימור ערכים פרטיקולריים

 

מספר דוגמאות הממחישות את הפעילות הענפה בבתי הספר ברשת עתיד:

 

מחנכים לשינוי

תכנית להכשרת מורים להתמודדות עם תופעת הגזענות, המכירה בדיאלוג ככלי מרכזי להתמודדות עם ביטויי גזענות ומאפשרת דיאלוג פתוח, לא שיפוטי. התכנית כוללת מפגשים עם המנחים, מיזמים בית ספרים בנושא הגזענות וליווי שנתי שוטף.

 

פרויקט קק"ל – עבודה יוזמת

מיזם של קק"ל המאפשר לתלמידים להכיר את הארץ ונופיה באמצעות תרומה הדדית- התלמידים מנקים חופים, עוזרים לצבי ים, עוסקים בשימור וטיפוח שבילים. בתמורה הם נהנים מטיולים בארץ, היכרות עם נופיה, החי והצומח והמורשת הלאומית.

 

ואמונתך בלילות

תכנית המיועדת לחזק את החינוך החברתי באמצעות לימוד תורני. לאורך כל השנה פועלות קבוצות של בנים ובנות העוסקות בלימוד ופעילויות חברתיות המחזקות את הקשר לתורה ולקהילה.

 

מסעות לפולין

מסע זיכרון והנצחת השואה בפולין המתחיל בארץ בהכנה והיערכות ושיאו במסע בו מבקרים התלמידים באתרים חשובים ומרכזיים בהיסטוריית השואה בפולין.

 

 

גלריית תמונות