אודות תכנית לחיות יחד ברשת עתיד לחינוך

"לחיות יחד 2021" ברשת עתיד לחינוך

"לחיות יחד"

תכנית משותפת של רשת חינוך עתיד בהובלת מנכ"ל הרשת, מיזם "לחיות יחד", קרן לאוטמן ובית הנשיא (תקווה ישראלית בחינוך), לקידום בנייתה של שותפות חינוכית חברתית והטמעת תפיסת "חיים יחד" הכוללת את מגוון הקהילות והקבוצות בחברה בישראל בכלל וברשת חינוך עתיד בפרט.
בבסיס התוכנית עומדת ההנחה, כי עושר תרבותי הינו משאב חשוב ויש לבסס ולהעמיק את הידע והפרקטיקה של החיים יחד במדינת ישראל, בקרב ההנהלה ואנשי החינוך.
אנו שואפים ליצור השפעה חברתית רחבה הבונה שותפויות רב מגזריות ולהוות אבן שואבת לרשתות חינוך ולגופים חינוכיים חברתיים לקידום החיים המשותפים.
מטרתנו היא להטמיע כשפה את הדגל של "החיים המשותפים", לעצב את דמות הבוגר ולהכינם לחיים משותפים, איכותיים, תוך חיזוק הסולידריות בחברה בישראל.  

תכנית העבודה מתמקדת בשלושה צירים מרכזיים מקבילים :

  • התווית הדרך על ידי ועדת ההיגוי (הנהלה).
  • הכשרת הסגל הפדגוגי (מטה).
  • הטמעת התפיסה והשפה של לחיות יחד בקרב קהילת רכזים חברתיים ומנהיגות 2020 (מהווים סוכני שינוי).

 

אירועי "שבוע תרבות"

הנהלת רשת עתיד מאמינה כי העושר התרבותי הינו משאב חשוב ויש לבסס ולהעמיק את הידע והפרקטיקה של החיים יחד במדינת ישראל, בקרב ההנהלה ואנשי החינוך, לפיכך נבנתה שותפות עם מיזם "לחיות יחד" אשר גוייס להובלה ותמיכה בתהליך המתרחש ברשת.

רשת חינוך עתיד נמצאת בעיצומו של תהליך מערכתי לקידום בנייתה של שותפות חינוכית חברתית והטמעת תפיסת "לחיות יחד" הכוללת את מגוון הקהילות והקבוצות בחברה בישראל בכלל וברשת חינוך עתיד בפרט.  

למה לנו שבוע תרבות ?

הרעיון של שבוע תרבות נגזר מהתפיסה החינוכית פדגוגית של החינוך הטכנולוגי הומניסטי ודגל הרב תרבותיות שאנו מאמינים ומקדמים ברשת.

 שבוע תרבות ברשת עתיד מהווה שיא לתהליך המתרחש במהלך כל השנה. 

אנו מאמינים כרשת רב תרבותית, שבכל תרבות יש נכסים וערכים שכדאי ללמוד וללמד.
לשם כך, עלינו להעמיק את ההיכרות עם הקהילות והתרבויות השונות באופן בו נוכל למצות את החוכמה והידע שכל תרבות יכולה להביא למרחב החינוכי.

עקרונות מנחים

  • תרבות כנכס – לכל תרבות יש מקום, ערך וחשיבות ביצירת הסיפור הישראלי הכולל.
  • טוב משותף – ישראליות שבה כל אחת מהקבוצות תוכל להרגיש שייכת אליה ויחד עם זאת לשמור על ייחודה, ולעצב ביחד תפיסת טוב משותף.
  • התרבות והאמנות כמנוף לשיח, היכרות עם מגוון הזהויות והתרבויות הקיימות ברשת, ויצירת שת"פ חינוכיים, חברתיים ותרבותיים.   
  • פעילות לצוותי החינוך כמנוף מעורר השראה ומעצים בהיבט האישי והמקצועי.
  • מעורבות והובלה של תלמידים- בייזום, תכנון וביצוע.
  • בניית תכניות המתחברות להוויה של בתי הספר.