תכניות בבתי ספר

מיזמים ותוכניות מיוחדות בבתיה"ס

 

חינוך טכנולוגי הומניסיטי

רשת החינוך עתיד פיתחה תפיסה חינוכית חדשנית- חינוך טכנולוגי, מדעי, הומניסטי.
מטרת החינוך הטכנולוגי – מדעי – הומניסטי של רשת עתיד היא לפתח ולטפח אצל תלמידים בכל הרמות ארבעה כישורים יסודיים, החיוניים לחיים ראויים במאה ה-21, אותם היא מגדירה כ-הכרה, הבנה, המצאה והכוונה.
כישורים אנושיים אלו מתפתחים במגע עם תכנים, ובמקרה של החינוך הפורמלי – עם תכנים של מקצועות הלימוד.
רשת עתיד מלמדת לפתח באמצעות הוראת תכני מקצועות הלימוד ארבעה כישורים יסודיים:

 • הכרת התוכן – שליטה במיומנויות היסוד של מקצוע הלימוד (חשיבה טכנית).
 • הבנת התוכן – הפנמה של הרעיונות הגדולים של מקצוע הלימוד (חשיבה תאורטית).
 • המצאת התוכן – פיתוח רעיונות מקוריים במקצוע הלימוד (חשיבה יצירתית).
 • הכוונת התוכן – עיצוב עמדות ערכיות ביחס לתוכן של מקצוע הלימוד (חשיבה מוסרית).

אנו מבקשים עבור כל תלמידנו ללמוד לא רק את השלב הבסיסי של הכרת התוכן, שהינו חשיבה טכנית ומהווה את מיומנויות היסוד, אלא לקדם אותם שלוש רמות מעל לרמה בסיסית זו באמצעות פיתוח כישורי הבנה, המצאה והכוונה.
נדגיש כי השקפה חינוכית זו מיושמת הלכה למעשה בחינוך הטכנולוגי, במוסדות הרשת ובאמצעותה הצלחנו להפיח עניין ולשדרג את לימודי ההכשרה המקצועית והטכנולוגית.

 

מנהיגות 2020

תוכנית המנהיגות ברשת חינוך עתיד מושתתת על היסוד האומר כי "קהילה בונה ביה"ס בונה קהילה".
התוכנית פועלת לקידום ולטיפוח מנהיגות צעירה ומובילת שינוי בקהילות השונות בהם פועלים בתי הספר שמנוהלים על ידי רשת עתיד.
התוכנית המשלבת את החינוך הפורמאלי עם החינוך הבלתי פורמאלי מניחה יסודות לטיפוח מנהיגות, העצמה והעשרה הדדית, תוך אפשרות להיכרות בין שכבות הגיל בבית הספר ולגיבוש תחושת שייכות.
במסגרת התכנית, קבוצת תלמידי י"ב מקבלה הכשרה על ידי הצוותים החינוכיים בבית הספר ומחוצה לו ומובילה מפגשים בנושא המנהיגות לתלמידי כיתות ט'.
בסיום השנה, תלמידי כיתות ט' מובילים פרויקט מנהיגות בקהילה, המביא לידי ביטוי את הערכים הכלים והמיומנויות שנרכשו לאורך כל השנה.
התהליך מביא להעצמה אישית ולהצמחת מנהיגות בית ספרית התורמת לביה"ס ולקהילה.

 

"לחיות יחד"

תכנית משותפת של רשת חינוך עתיד בהובלת מנכ"ל הרשת, מיזם "לחיות יחד", קרן לאוטמן ובית הנשיא (תקווה ישראלית בחינוך), לקידום בנייתה של שותפות חינוכית חברתית והטמעת תפיסת "חיים יחד" הכוללת את מגוון הקהילות והקבוצות בחברה בישראל בכלל וברשת חינוך עתיד בפרט.
בבסיס התוכנית עומדת ההנחה, כי עושר תרבותי הינו משאב חשוב ויש לבסס ולהעמיק את הידע והפרקטיקה של החיים יחד במדינת ישראל, בקרב ההנהלה ואנשי החינוך.
אנו שואפים ליצור השפעה חברתית רחבה הבונה שותפויות רב מגזריות ולהוות אבן שואבת לרשתות חינוך ולגופים חינוכיים חברתיים לקידום החיים המשותפים.
מטרתנו היא להטמיע כשפה את הדגל של "החיים המשותפים", לעצב את דמות הבוגר ולהכינם לחיים משותפים, איכותיים, תוך חיזוק הסולידריות בחברה בישראל.  

תכנית העבודה מתמקדת בשלושה צירים מרכזיים מקבילים :

 • התווית הדרך על ידי ועדת ההיגוי (הנהלה).
 • הכשרת הסגל הפדגוגי (מטה).
 • הטמעת התפיסה והשפה של לחיות יחד בקרב קהילת רכזים חברתיים ומנהיגות 2020 (מהווים סוכני שינוי).

 

אירועי "שבוע תרבות"

הנהלת רשת עתיד מאמינה כי העושר התרבותי הינו משאב חשוב ויש לבסס ולהעמיק את הידע והפרקטיקה של החיים יחד במדינת ישראל, בקרב ההנהלה ואנשי החינוך, לפיכך נבנתה שותפות עם מיזם "לחיות יחד" אשר גוייס להובלה ותמיכה בתהליך המתרחש ברשת.

רשת חינוך עתיד נמצאת בעיצומו של תהליך מערכתי לקידום בנייתה של שותפות חינוכית חברתית והטמעת תפיסת "לחיות יחד" הכוללת את מגוון הקהילות והקבוצות בחברה בישראל בכלל וברשת חינוך עתיד בפרט.  

למה לנו שבוע תרבות ?

הרעיון של שבוע תרבות נגזר מהתפיסה החינוכית פדגוגית של החינוך הטכנולוגי הומניסטי ודגל הרב תרבותיות שאנו מאמינים ומקדמים ברשת.

 שבוע תרבות ברשת עתיד מהווה שיא לתהליך המתרחש במהלך כל השנה. 

אנו מאמינים כרשת רב תרבותית, שבכל תרבות יש נכסים וערכים שכדאי ללמוד וללמד.
לשם כך, עלינו להעמיק את ההיכרות עם הקהילות והתרבויות השונות באופן בו נוכל למצות את החוכמה והידע שכל תרבות יכולה להביא למרחב החינוכי.

עקרונות מנחים

 • תרבות כנכס – לכל תרבות יש מקום, ערך וחשיבות ביצירת הסיפור הישראלי הכולל.
 • טוב משותף – ישראליות שבה כל אחת מהקבוצות תוכל להרגיש שייכת אליה ויחד עם זאת לשמור על ייחודה, ולעצב ביחד תפיסת טוב משותף.
 • התרבות והאמנות כמנוף לשיח, היכרות עם מגוון הזהויות והתרבויות הקיימות ברשת, ויצירת שת"פ חינוכיים, חברתיים ותרבותיים.   
 • פעילות לצוותי החינוך כמנוף מעורר השראה ומעצים בהיבט האישי והמקצועי.
 • מעורבות והובלה של תלמידים- בייזום, תכנון וביצוע.
 • בניית תכניות המתחברות להוויה של בתי הספר.

 

כוכבי תקשוב

התכנית "כוכבי תקשוב" נועדה לייצר מנהיגות טכנו-פדגוגית ברשת ולהטמיע את התחום בבתי הספר.
נבחרת ה"כוכבים" מונה נציגים מכל בית ספר ברשת, המשמשים כסוכני שינוי תחום הטכנו-פדגוגיה בבתי הספר.
במסגרת התכנית, עוברים ה"כוכבים", תהליך הסמכה מוסדר הכולל מבחן מטעם Google העולמית והכרה כמומחים לסביבות וכלי Google, עם התמקדות בניהול סביבת Google Classroom.
כמו כן, כלל הנבחרת מוסמכת כמורי מורים לחטיבה העליונה.
כוכבי התקשוב מובילים השתלמויות מוסדרות בבתי הספר המקדמות את  התחום הטכנו-פדגוגי.
הם מובילים תהליכי שינוי של פדגוגיה חדשנית בסביבה טכנולוגית ומקדמים תהליכי הוראה ולמידה מותאמים לתקופה. באמצעות הכלים המוקנים בהשתלמויות בבתי הספר, נוצר שינוי בתהליכי ושיטות ההוראה המעלות את המוטיבציה של הלומדים ומתאפשר מתן מקום לשונות בין התלמידים.
הכלים בהם משתמשים בתי הספר הם רבים ומגוונים וכוללים: שילוב תוכן דיגיטלי, כלים דיגיטליים וסביבות תוכן עתירות טכנולוגיה.
למידה באמצעות Smart phone, Tablets, אתרי אינטרנט ולומדות.
חלופות בהערכה בסביבה דיגיטאלית באמצעות Moodle  ו- Google classroom, אקדמיה ברשת, הפעלה ולימוד של קורסי MOOC  ועוד.

 

תחום ליקויי למידה

ליווי מקצועי בתחום לקויות למידה והפרעת קשב ברשת נועד לקדם תפיסה ארגונית בית ספרית, המהווה מעטפת חינוכית מקצועית, פדגוגית ורגשית עבור תלמידים אלה.
במסגרת זו תלמיד עם לקויות למידה יוכל להתקדם, להתמיד ולהגיע להצלחה לימודית יחד עם השגת תחושת ביטחון ביכולותיו.
במסגרת זו ניתנת הדרכה לבתי הספר בתחומים – איתור, אבחון, אסטרטגיות הוראה ולמידה, פסיכו פדגוגיה ופיתוח והטמעה של עבודה מערכתית. דגש מיוחד ניתן לליווי בעלי תפקידים, אנשי המקצוע אשר מובילים את התחום בבית הספר – מת"לים, רכזי התאמות ויועצים, וכן לצוותי ההוראה.
בבסיס המודל שפיתחנו עומדת הגישה הפסיכו פדגוגית, המאפשרת מענה דיפרנציאלי לכל תלמיד בזמן השיעור ולאחריו, באמצעות מיפוי, אבחון, התאמת דרכי למידה והערכה וקיום קשר שוטף עם הורי התלמיד להשלמת קשר תלמיד-מורה-הורה.