מיזמים לאומיים

רשת עתיד שואפת להוביל פרויקטים כלל ארציים בתחום שילוב הפרט בחברה, תמיכה וקידום אוכלוסיות מוחלשות לקראת עתיד מקצועי ואישי בטוח. במסגרת זו מובילה הרשת פרויקט של סדנאות להכוון קריירה ואקדמיה בחברה הערבית, ומנהלת מערך הכשרות מקצועיות לבעלי צרכים מיוחדים.

סדנאות להכוון קריירה ואקדמיה בחברה הערבית

השכלה גבוהה היא כלי מרכזי לשילוב הפרט בחברה. רכישת השכלה מגדילה את הסיכוי למצוא תעסוקה ולהתפרנס בכבוד, מאפשרת צמצום פערים חברתיים וניעות חברתית, ובעיקר הופכת את הפרט לאזרח התורם לחברה ונתרם ממנה.

המועצה להשכלה גבוה (המל"ג) בחרה ברשת עתיד להוביל זו השנה השלישית תכנית להכוון לקריירה ואקדמיה בבתי ספר תיכונים בחברה הערבית. הסדנאות מתקיימות לאורך שנתיים בכיתות י"א- י"ב ועוסקות בנושאים של קבלת החלטות, חשיפה לשוק העבודה בישראל וחשיפה למקצועות נדרשים במשק. הכרות עם מוסדות להשכלה גבוהה ודרישות הקבלה. במסגרת הסדנאות מגיעים התלמידים לבקר בחברות מובילות במשק הישראלי ובמוסדות אקדמיים.  הפרויקט פועל בתמיכת משרד החינוך ומשרד ראש הממשלה ובשנת הלימודים תשע"ו עברו את הסדנאות כ- 2,500 בני נוער.

הכשרות מקצועיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

רשת החינוך עתיד מובילה החל משנת הלימודים תשע"ו את תכנית "מגמה לעתיד" ,תכנית משותפת של משרד החינוך, משרד הרווחה והביטוח הלאומי, המיועדת למתן הכשרה מקצועית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם בעבודה או שירות לאומי. מטרת התכנית הנה להכין תלמידים עם מוגבלויות, בגילאי 18-21 , לקראת חיים בוגרים ועצמאיים.
במסגרת הפעילות מכשירה רשת עתיד את הלומדים במסלולים מקצועיים עד לקבלת תעודה מקצועית שתאפשר להם להשתלב בשוק העבודה. הלימודים משולבים במעטפת רחבה העוסקת בהקניית הרגלים לעולם התעסוקה והגברת תחושת המסוגלות התעסוקתית של הלומדים. בשנת הלימודים תשע"ו פעלה התכנית בארבעה מוסדות בארץ. בשנת הלימודים תשע"ז יוכפל מספר המשתתפים.

בכל שנה במדינת ישראל מסיימים את מערכת החינוך המיוחד כ- 3000  תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בוגרים.

רובם מסיימים את מערכת החינוך ללא תעודת בגרות או תעודת הסמכה מקצועית  משמעותית אחרת, ולא מתגייסים לצבא. באופן כזה חסומות בפניהם דרכי ההשתלבות המקובלות בעולם העבודה והחברה .

 מטרת התכנית המרכזית :

שילוב מיטבי של בוגרי מערכת החינוך המיוחד במדינת ישראל  בעולם התעסוקה ובמסגרות הנורמטיביות לבני גילם בישראל כגון שירות לאומי, אזרחי או צבאי, במקצועות אותם למדו או בעולם התעסוקה הנורמטיבי .

מטרות משניות :

  • מיצוי יכולות
  • מסוגלות תעסוקתית
  • שילוב תעסוקתי בשוק העבודה הפתוח
  • עצמאות כלכלית

אוכלוסיית היעד של התכנית:

צעירים עם צרכים מיוחדים אשר מסיימים את בית הספר התיכון ללא תעודת בגרות, אולם הם בעלי תפקוד תקין אשר יאפשר להם ללמוד מקצוע ולהשתלב בעתיד בעבדה בשוק העבודה הפתוח. בשיתוף עם מכללת "גל" המתמחה בהכשרה מקצועית לאוכלוסייה  זו נקבע תהליך גיוס ומיון המאפשר לנו לבחור את הסטודנטים המתאימים לתכנית.

 מכיוון שחשוב לנו לעודד את תלמידי התכנית לבחון את עצמם בהקשרים תעסוקתיים מגוונים-  כל כיתה מקבלת במהלך השנתיים הראשונות בתכנית 4 קורסים קצרים מתחומים מקצועיים מגוונים. קורסים אלו מתקיימים במכללות של רשת "עתיד". היציאה לקורסים מסייעת לסטודנטים גם לתרגל ניידות, עצמאות בתחבורה הציבורית וחוויה של התנסות בקורס במכללה "אמיתית".

בשנה האחרונה של התכנית ההכנה לעתיד כוללת תהליך משמעותי ביותר של סיוע לצעירים/ות לבחור תכנית המשך. אנו מעודדים את הצעירים להתנדב לצבא או לשירות א זרחי ומסייעים להם להגיע לשירות משמעותי במקצוע שלמדו.

למידע נוסף באתר התכנית