פעילות לחג הסיגד

_

מנהלים ומורים יקרים!

 

בתאריך כ"ט בחשון מציינת הקהילה האתיופית את חג הסיגד.

חג זה נקבע כחג רשמי במדינה ב- 2008. הכרה זו היא צעד חשוב לקירוב לבבות למתן לגיטימציה לשמר את המנהגים והמורשת. זהו צעד חשוב בתהליך האינטגרציה של הקהילה האתיופית בחברה הישראלית, צעד שמביא להיכרות והזדהות עם קהילה מיוחדת זו ומאידך לתחושת שייכות מצד הקהילה לארץ.

אנו מבקשים שתקצו זמן לשיח ודיון עם הלומדים להיכרות עם התרבות והמורשת של יהודי אתיופיה.

מתן זמן ומקום לפעילויות היכרות עם העדה האתיופית המיוחדת היא דרך ראויה ונכונה לקרב בין הקהילות השונות, תוך מתן החופש לשימור השונות והמיוחדות, דרך לחיפוש המשותף, לעידוד סובלנות ומתן כבוד לאחר, ודרך ליישום הפלורליזם בישראל.

 

הפתגם המסורתי האתיופי אומר ”אּבַט יַקֹויאו לַלֶג‘ יִּבַג‘או “ שפירושו: מה שאבות נהגו לעשות ודאי יתאים גם לילדיהם“.

חג הסיגד – פעילות שיתופית

הנחייה לפעילות: עליכם למצוא חמש משימות על ידי לחיצה על האיקונים שבתמונה..בהצלחה