יוצרים שיגרה חדשה

יוצרים שיגרה חדשה
תכנית עתיד ללמידה – מודל עבודה בשגרת קורונה

למידה היברידית- הגדרה:

למידה היברידית, היא שילוב בין למידה בכיתה ולמידה מרחוק. קיום קשר ישיר בין השיעורים מרחוק לשיעורים הכיתתיים. שיעורים שאינם ממשיכים זה את זה או אינם מתכתבים זה עם זה, לא יוכלו להיקרא למידה היברידית.

פעם התלמידים מבצעים את השיעור בכיתה ופעם בלמידה מרחוק בבית ובכל מקרה יש קשר בין החלקים השונים של היחידה הנלמדת.

מטרות המסמך:

  1. לעשות סדר בבלאגן – לתת מסמך אחד ושפה אחידה למנהלי רשת עתיד שיהיה פשוט ובהיר וייתן מענה גנרי ככל שניתן למגוון התרחישים.
  2. מהיום לא עושים את מה שעשינו פעם רק בזום…
  3. תכנון מערכת שעות מיטבית.
  4. תפיסה אחידה לתכנון סדר יום.
  5. חשיבה מחדש על בעלי תפקידים בבית הספר ותחומי אחריות.
  6. מענה למתודות הוראה ולמידה מגוונות.
  7. חשיבה מחודשת על כלי הערכה.

למי מיועד המסמך:

  1. מנהלי אשכולות – לעבודה מול מנהיגות בית ספרית לקראת ימי היערכות.
  2. צוות מו"פ – לעבודה מול צוותים בבתי הספר לקראת ימי היערכות.
  3. מנהיגות בית ספרית – מודל עבודה מול הצוותים החינוכיים והמקצועיים לקראת תכנון שנה"ל התשפ"א.