קישורים למנהלי מוסדות עתיד

קישור למערכות השונות עבור מנהלי בתי ספר באתר של עתיד

 

  1. http://it.atid.org.il/  – מערכת לניהול קריאות שירות
  2. http://erm.atid.org.il/Account/Login – מערכת לדיווח אירוע חריג
  3. http://linux.atid.org.il/LogIn.aspx – מערכת לניהול שעות מורים (לינוקס)
  4. https://web.mashov.info/msite/login.aspx – מערכת משוב למורים
  5. http://edu.gov.il/sites/Shaar/Pages/HomePage.aspx – מערכת שער בית ספרי למנהל
  6. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Default.htm – מנב"סנט
  7. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mcr/ – מערכת עושר
  8. https://mokedteva.co.il/EducationTravelers – מערכת לבקשת אישור יציאה לטיול