בעלי תפקידים

שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

כתובת מייל

טלפון

פקס

פיני

טל

ראש מטה

PiniTal@Atid.org.il

03-7284585

054-7777236

03-6870495

נעמה

בן ארבון

רכזת לשכה

hilap@Atid.org.il

03-7284585

03-6870495

 

פדגוגיה

פיני

טל

מנהל פדגוגי

PiniTal@Atid.org.il

03-7284585
054-7777236

03-6870495

אילת

כץ

מתאמת תכניות לימודים

eilatk@atid.org.il

054-9508002

03-6870495

פלורה

אורן

מתאמת מסלול 12 ובגרויות ומסלול טכנולוגי

flora@atid.org.il

054-9508051

03-6870495

נטלי

צפתי

מנהלת תחום למידה מתוקשבת

nataliet@atid.org.il

054-9508052

03-6870495

חוסאם

חביב

מתאם מגמות תקשוב

hosamh@atid.org.il

054-6699086

03-6870495

בשמת

בן משה

מתאמת אבחונים

bosmat_bm@atid.org.il

054-9777568

 

דוידי

לאור

מתאם יזמות וחדשנות טכנופדגוגית

davidi@Atid.org.il

052-6749990

03-6870495

תייסיר

מחמיד

מתאם מגמות טכנולוגיות 

taiseer@Atid.org.il

054-7777262

03-6870495

 

 

חינוך טיפול

צח

סלור

מנהל תחום חינוך טיפול

zacks@Atid.org.il 

054-6699099

03-6870495

   

אביה

אזולאי

מנחה ארצי לאוכולוסיית חמ"ד

aviaaz@Atid.org.il

052-3578641

 

נטע

ארקין

מנחת תעסוקה ארצית

netaa@Atid.org.il
netaarki@inter.net.il

050-6458891

 

מאירה

טלוסטי

מנחה מקצועית לחינוך טיפול

meirat@atid.org.il   

0549508045

 

 

ארגון ומנהל

עדי

אונגר-הלם

מנהלת תחום מנהלה ותקציבים

adi@atid.org.il

054-6699091

03-6870495

רחלי

מוטס

מתאמת מרכז בחינות

rachelim@Atid.org.il

054-9508009

03-6870495

אלונה

טאובר

רכזת מרכז בחינות

alonat@atid.org.il

03-7284535

 

הדר

ארביב

רכזת מרכז בחינות

hadara@Atid.org.il

03-7284536

 

נורית

מאיר

מתאמת מיומנויות וסילבוסים

nuritm@Atid.org.il

03-7711282

 

סיון

ברלנד

רכזת מיומנויות וימי גיחה

sivanbe@Atid.org.il

03-7284537

 

אסנת

דאלל

מתאמת כנסים, רכש והיסעים

osnatd@Atid.org.il

03-7284533

 

 

פרטי קשר רכזי מקצוע לשנת העבודה תשעז

 

פרטי מנחים לפי מחוזות:

 מחוז-צפון 

 

מחוז חיפה

 

מחוז-מרכז

 

מחוז-תל-אביב

 

מחוז-דרום

 

מחוז-ירושלים

 

מחוז-חסות

 

מחוז-חרדי