בעלי תפקידים תכנית היל"ה רשת עתיד

שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

כתובת מייל

טלפון

פקס

פיני

טל

ראש מטה

PiniTal@Atid.org.il

03-7284585

054-7777236

03-6870495

נעמה

בן ארבון

מזכירת מטה היל"ה

hilap@Atid.org.il

03-7284585

03-6870495

אור-לי

פרנקל-קורנבליט

מרכזת תחום חדשנות ויזמות

Or-lee@atid.org.il

054-9508092

 

פדגוגיה

עשה-אל

שריר

מנהל פדגוגי

assael@Atid.org.il

050-8580133

03-6870495

אילת

כץ

מתאמת תכניות לימודים

eilatk@atid.org.il

054-9508002

 

פלורה

אורן

מתאמת מסלול 12 ובגרויות ומסלול טכנולוגי

flora@atid.org.il

054-9508051

 

נטלי

צפתי

מנהלת תחום למידה מתוקשבת

nataliet@atid.org.il

054-9508052

 

חוסאם

חביב

מתאם מגמות תקשוב

hosamh@atid.org.il

054-6699086

 

בשמת

בן משה

מתאמת אבחונים

bosmat_bm@atid.org.il

054-9777568

 

דוידי

לאור

מנהל תוכן

davidi@Atid.org.il

052-6749990

 

 

חינוך טיפול

צח

סלור

מנהל תחום חינוך טיפול

zacks@Atid.org.il

054-6699099

03-6870495

אביה

אזולאי

מנחה ארצי לאוכלוסיית חמ"ד

aviaaz@Atid.org.il

052-3578641

 

נטע

ארקין

רכזת תעסוקה ארצית

netaa@Atid.org.il
netaarki@inter.net.il

050-6458891

 

מאירה

טלוסטי

אחראית תחום פיתוח כ"א 

meirat@atid.org.il

054-9508045

 

אורית

הורנשטיין

מנחה ארצית פיתוח מקצועי, השתלמויות והכשרות

oritho@netvision.net.il

 

 

ארנון

גביש

הנחיית מנחים

gavish.arnon@gmail.com

054-2882531

 

נורית

מאיר

ראש תחום מיומנויות

nuritm@Atid.org.il

03-7711282

 

טל

יהושע

רכזת מיומנויות וימי גיחה

taly@atid.org.il

03-7284538

 

מחלקת בחינות

הדר

ארביב

מנהלת מרכז בחינות

hadara@Atid.org.il

03-7284536

 

אבנר

שמידט

רכז

avners@Atid.org.il

   

ארגון ומנהל

עדי

אונגר-הלם

מנהלת תחום מנהלה ותקציבים

adi@atid.org.il

054-6699091

03-6870495

אסנת

דלאל

מתאמת לוגיסטיקה

osnatd@Atid.org.il

03-7284533

 

 

פרטי קשר רכזי מקצוע לשנת העבודה תשעז

 

פרטי מנחים לפי מחוזות:

 מחוז-צפון 

 

מחוז חיפה

 

מחוז-מרכז

 

מחוז-תל-אביב

 

מחוז-דרום

 

מחוז-ירושלים

 

מחוז-חסות

 

מחוז-חרדי