החזון החינוכי שלנו

אנחנו מאמינים כי מטרתה העיקרית של מערכת החינוך היא הקניית עקרונות וערכים החיוניים לתפקודו של  האדם בחברה איכותית ומתקדמת, פיתוח אישיות הלומדים ומימוש הפוטנציאל האישי שלהם, והכשרתם לקראת כניסתם לעולם המבוגרים. מכאן, שהחינוך הוא אבן היסוד לגיבושה ועיצובה של חברה מתוקנת ומתן הזדמנות חינוכית שווה היא זכות בסיסית לכל. רשת החינוך עתיד  חרתה על דיגלה חזון חינוכי המבקש "להוביל לחינוך ערכי, מדעי, טכנולוגי". חזון זה בא לידי ביטוי ביישום תפיסה חינוכית הוליסטית המציבה  את התלמיד במרכז העשייה החינוכית ומאפשרת לו לקבל את מרב ההזדמנויות לטיפוח ומימוש הפוטנציאל הטמון בו.

 

התפיסה הפדגוגית – רשתית מתייחסת לארבעה צירי פעולה מרכזיים:

 

קידום למידה המובילה לשיפור הישגים לימודיים

אנו חותרים  לטיפוח הישגים לימודיים תוך שימת דגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה- 21, גיוון מקצועות הלימוד ודרכי הלמידה והכשרת הצוות המקצועי.  הרשת מעמידה את התלמיד במרכז העשייה החינוכית, תוך שימת לב למתן מענה לשונות הקיימת בין התלמידים.
בתי הספר פועלים להגדלת אחוז הזכאים לבגרות ולגידול בשיעור מקבלי תעודות הבגרות לצד תעודות טכנולוגיות והסמכות מקצועיות, המאפשרות כניסה לאקדמיה ולהשתלבות בעולם התעסוקה.

 

חיזוק החינוך הערכי

 אנו רואים חשיבות רבה ליצירת רצף חינוכי המשלב בין מסגרות פורמאליות לבלתי פורמאליות, באופן המחבר בין הפעילויות במסגרת בית הספר וכחלק המחזק את השייכות החברתית – קהילתית של התלמידים. ע"פ עקרון זה, מקיימת רשת החינוך עתיד תכניות ערכיות – חברתיות מותאמות לאופי הקהילה בה הן פועלות, כאשר הבסיס הוא טיפוח אקלים בית ספרי המאפשר חיזוק החוסן והצמיחה האישית של התלמידים וקידום הכלת האחר וקבלת השונה.
רשת עתיד רואה את בתי הספר כחלק בלתי נפרד מהקהילות בהן היא פועלת ומובילה את הצוותים החינוכיים לשיתופיות, וחשיפה הדדית, הכרה של הקהילה וחיבורה לעשייה הבית ספרית. לראיה, בשנים תשע"ד- תשע"ו, זכו מספר בתי ספר של הרשת להיכלל ברשימת מוסדות החינוך המצטיינים בהישגים ערכיים- חברתיים מטעם משרד החינוך.

קידום וטיפוח מצוינות אישית, קבוצתית ובית ספרית

אנו  מעודדים הזדמנויות לפיתוח יזמות אישית ומקדמת פרויקטים אישיים באמצעות משימות לימודיות בית ספריות, השתתפות בתחרויות ואירועים של גופים חיצוניים וציון הישגים מקצועיים ברמות שונות. הרשת דוגלת במתן מרחב לפיתוח מצוינות אישית וקבוצתית הן בתחומים טכנולוגים והן בתחומים אחרים, תוך מתן מענה מיטבי לקידום וטיפוח אוכלוסיות מגוונות.
הרשת מאפשרת ללומדים בחירה מתוך מסלולי למידה מגוונים המותאמים לשונות התלמידים, ורצונותיהם. התהליך הלימודי מתמקד באיתור חוזקות התלמידים וטיפוח חוויות הצלחה, כך שככל שהם יתקדמו בלימודיהם, תגבר ההבנה וההכרה כי היעדים הלימודיים והאישיים המוצבים בפניהם הנם ברי השגה. 

 

חדשנות וקדמה חינוכית ופדגוגית

אנו מקדמים מערכת חינוך מבוססת פדגוגיה חדשנית בסביבה עתירת טכנולוגיה, אשר מאפשרת הכנת הלומדים לאתגרי העולם המשתנה ומשפרת את היכולת שלהם להשתלבות מיטבית בעולם התעסוקה ובאקדמיה, תוך כדי הטמעה של טכנולוגיות בהוראה ובלמידה. הרשת מתרכזת בפיתוח וטיפוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה- 21, גיוון מקצועות הלימוד ודרכי למידה והוראה חווייתיות ומלאות בהתנסות בדגש על חקר, חדשנות והמצאתיות. הרשת משקיעה רבות בפיתוח וטיפוח צוותי ההוראה בכל הנוגע ליצירת מרחבי למידה מאתגרים , טכנולוגיים וחדשניים. השאיפה היא לפיתוח ויצירת קהילות מקצועיות, שיתופיות לומדות ומועשרות.

תמצית החזון החינוכי ברשת עתיד- חינוך ערכי, מדעי, טכנולוגי הומניסטי

חוברת-חזון-טכנולוגי-הומניסטי-בעברית

גלריית תמונות