החזון שלנו

 

חזון הרשת  הוא "להוביל לחינוך ערכי, מדעי, טכנולוגי הומניסטי",  הבא לידי ביטוי ביישום תפיסה חינוכית המאפשרת לכל תלמידה ותלמיד באשר הם, לקבל את מירב ההזדמנויות לטיפוח ומימוש הפוטנציאל הטמון בהם, כל זאת למען בטחון עתידם, ובמטרה למצות את כישוריהם ונטיות ליבם כבוגרים.

 

מיצוינות ומצויינות

מיצוי מיטבי של יכולות התלמידים וקידום תחומי החינוך וההשכלה לרבות:

 •  חתירה לטיפוח הישגים לימודיים, גיוון מקצועות הלימוד/דרכי הלמידה והכשרת הצוות המקצועי.
 •  עידוד הזדמנויות לפיתוח יזמות וקידום פרויקטים, השתתפות בתחרויות ואירועים של גופים חיצוניים.
 •  מתן מרחב לפיתוח מצוינות אישית וקבוצתית הן בתחומים טכנולוגים והן בתחומים אחרים, תוך מתן מענה מיטבי לקידום וטיפוח אוכלוסיות מגוונות.
 •  מתן בחירה ללומדים מתוך מסלולי למידה מגוונים המותאמים לשונות התלמידים, ורצונותיהם.
 •  התמקדות באיתור חוזקות התלמידים וטיפוח חוויות הצלחה לפיתוח וטיפוח תחושת המסוגלות של התלמידים.

 

חדשנות, קידמה ומומחיות

פיתוח תרבות ארגונית בית ספרית המעודדת שינוי ויצירתיות:

 •  גיוון מקצועות לימוד ודרכי למידה ופיתוח הוראה חווייתית השמה דגש על פדגוגיה חדשנית בסביבה עתירת טכנולוגיה.
 •  פיתוח כישורי הבנה, המצאה והכוונה אצל הלומדים.
 •  פיתוח וטיפוח צוותי ההוראה והכשרתם לעבודה בדרכי הוראה מתקדמות ופדגוגיה נתמכת טכנולוגיה.
 •  פיתוח ויצירת קהילות מקצועיות, שיתופיות לומדות ומועשרות.

 

ערכי חברתי, פורמאלי ובלתי פורמאלי

יצירת רצף חינוכי המשלב בין מסגרות פורמאליות לבלתי פורמאליות, לרבות:

 •  חיבור בין הפעילויות במסגרת בית הספר לפעילויות הבלתי פורמאליות כגון תנועות הנוער, המתנ"סים והקהילה.
 •  טיפוח דמות בוגר המכיר את מורשת עמו, מעורב בחברה הישראלית הדמוקרטית, תורם לחברה ולסביבה, ומחויב לערכיה וחוקיה של המדינה.
 •  בית הספר כחוט המקשר את התלמיד ומשפחתו לקהילה.
 • הובלת צוותים חינוכיים לשיתופיות, וחשיפה הדדית, הכרה של הקהילה וחיבורה לעשייה הבית ספרית.

 

חינוך מדעי טכנולוגי הומניסטי

חיבור בין החינוך הטכנולוגי לבין הגישה ההומניסטית המצמיחה את הבוגרים, תוך רכישות כישורים ומיומנויות:

 •  פיתוח תפיסה חינוכית – חברתית המשלבת את חשיבות המצוינות הלימודית והאישית עם חינוך לערכים והומניסטיקה – חינוך ערכי, מדעי, טכנולוגי הומניסטי.
 •  התלמיד נמצא במרכז העשייה החינוכית תוך גיוס הפלטפורמות הטכנולוגיות לפיתוחו כאזרח ערכי התורם לחברה ולעצמו, תוך מתן הזדמנות לטיפוח ומימוש הפוטנציאל הטמון בו.

 

שביעות רצון, שייכות ו"ביחד"

צוותים, מורים, מנהלים:

 •  יצירת מקום עבודה שהוא משמעותי, תורם ומניע תהליכים ברמה הארצית והיישובית.
 •  פיתוח עבודת צוות והווי.
 •  תנאי עבודה נאותים ונעימים.
 •  הכשרה והשתלמויות.