אודות

דבר המנכ"ל

בתי ספר

שותפים לעשייה

לימוד מתוקשב

שיתופי פעולה

E-learning

תוכנית היל"ה

 
Slashdot's Menu

דגמי מבחנים 10-8 שנות לימוד עברית

 

דגמי מבחנים 8-10 שנות לימוד עברית
 
מקצועות חובה
 
 מארג השפה
 
 
 
 
 
  
עברית "מארג השפה" - סיפורים

כל הסיפורים מצויים בחוברת לתלמיד ובמדריך למורה, במסלולים השונים  בתוכניות הלימודים
עברית/ לשון ומארג שפה. 
 

אזרחות

עברית כשפה שנייה

 עברית כשפה שנייה תוכנית "מארג השפה" 8 שנות לימוד מבחן דגם

מחוון למבחן דגם 8 שנות לימוד

עברית כשפה שנייה תוכנית "מארג השפה" 9 ש"ל מבחן דגם פברואר 2006

מחוון למבחן דגם 9 שנות לימוד פברואר 2006

עברית כשפה שנייה תוכנית "מארג השפה" 10 ש"ל מבחן דגם פברואר 2006

מחוון למבחן דגם 10 שנות לימוד פברואר 2006

עברית כשפה שנייה 8 ש"ל מבחן + מחוון דגם עדכני, פברואר 2006

עברית כשפה שנייה 9 ש"ל מבחן + מחוון דגם עדכני

עברית כשפה שנייה 10 ש"ל מבחן + מחוון דגם עדכני 

 
מקצועות בחירה
 
 
מורשת ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 


חינוך תעבורתי

הכנה לקריירה

תכניות לימודים - עיין ערך אני ישראלי

אוריינות התקשוב

 
יישומי מחשב
מחשבים מבחן מעשי דגם קודם
 

 

 ביולוגיה 

שואה

מסלול חרדי

  תורה לבנות
 

 חומש שמות: פרשות שמות – בשלח דגם עדכני פברואר 2008  


הלכות שבת
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

אודות

דבר המנכ"ל

שותפים לעשייה

לימוד מתוקשב

שיתופי פעולה

E-learning

מכללות

 
Copyright 2012 atidedu, Design:Dotan A,Created by roma paronski