אודות

דבר המנכ"ל

בתי ספר

שותפים לעשייה

לימוד מתוקשב

שיתופי פעולה

E-learning

תוכנית היל"ה

 
Slashdot's Menu

מאגר מבחנים 12 שנות לימוד

כללי

מסלול 12 שנות לימוד – היל"ה

 

בחינות מסלול 12 שנות לימוד היל"ה – הנחיות למנהל מרכז ההשכלה – תש"ע

   

 

 

אזרחות לדוברי עברית 

מבחן אזרחות 12 שנות לימוד חורף תשע"ב

 מחוון לבחינת 12 שנות לימוד אזרחות חורף תשע"ב

אזרחות -תשעג

 מחוון אזרחות מועד א, חורף תשעג

מחוון אזרחות מועד ב , חורף תשעג

מבחן אזרחות ב חורף תשעג

אזרחות מועד ב'
  -  מועד קיץ


גיאוגרפיה
 

מבנה  והרכב בחינת הבגרות בגיאוגרפיה

תוכנית לימודים בגיאוגרפיה  תשע"ג

מבחן בגיאוגרפיה אנסין חבל ארץ שלא נלמד, יחידה אחת חורף תשע"ב

מבחן בגיאוגרפיה בשפה הערבית, אנסין – חבל ארץ שלא נלמד יחידה אחת חורף תשע"ב

מבחן בגיאוגרפיה יחידה ראשונה חורף תשע"ב

מבחן 1 גיאוגרפיה מתכונת לתרגול  מועד קיץ

גאוגרפיה יחידה 1 ערבית חורף תשע"ד


מתמטיקה

מחוון מתמטיקה

מתמטיקה סופי תשעג

מחוון מתמטיקה  תשע"ג קיץ

 

 

ספרות

 שואה

מבחן בשואה 12 שנות לימוד קיץ תשע"א

מבחן בשואה 12 שנות לימוד תשע"ג

מבחן ב
שואה קיץ תשע"ג

שואה חורף תשע"ד

 
השפה העברית לדוברי עברית
 
 
 
 
 
 

אודות

דבר המנכ"ל

שותפים לעשייה

לימוד מתוקשב

שיתופי פעולה

E-learning

מכללות

 
Copyright 2012 atidedu, Design:Dotan A,Created by roma paronski